Agrární komora České republiky se sídlem v Olomouci

Agrární komora České republiky je sdružení právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství podle zákona 301/92 Sb. a jeho novel.

Podpora podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství

Podnikatelské subjekty jsou členy AK ČR prostřednictvím okresních agrárních komor a profesních společenstev. Delegáti okresních agrárních komor tvoří všeobecnou sněmovnu, delegáti společenstev sněmovnu společenstev. Vrcholným orgánem je sněm, tvořený delegáty obou sněmoven. Posláním Agrární komory je podpora podnikatelských aktivit v zemědělství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů svých členů.

Více informací získáte na uvedených kontaktech. Sídlíme v Olomouci.

Základní informace